COFNIJ

 
nieautoryzowana transakcja
Czy doszło do nieautoryzowanej przez Ciebie transakcji?

 

 

zgłoszenie kradzieży
Czy zgłosiłeś utratę, kradzież, przywłaszczenie albo nieuprawnione użycie Twojej karty?

 

 

zgłoś jak najszybciej
Zgłoś jak najszybciej. Po zgłoszeniu nie będziesz odpowiadał za kolejne nieautoryzowane transakcje, chyba że doprowadzisz do nich umyślnie. Czy dokonałeś już zgłoszenia?

 

 

13 miesięcy
Czy zgłosiłeś nieautoryzowaną transakcję w ciągu 13 miesięcy od dnia, w którym do niej doszło?

 

 

zaslepka
Czy bank dopełnił swoich obowiązków?

 

 

zaslepka
Czy umyślnie, albo na skutek rażącego naruszenia Twoich obowiązków doprowadziłeś do nieautoryzowanej transakcji?

 

 

Bank jest zobowiązany...
Bank zobowiązany jest zwrócić Ci całą kwotę nieautoryzowanej przez Ciebie transakcji, chyba że doszło do niej na skutek jednej z opisanych okoliczności:

 

 

 

utrata lub kradzież
Utrata albo kradzież Twojej karty.

Np. złodziej kradnie Ci kartę z torebki.

 

 

 

 

przywłaszczenie
Przywłaszczenie albo nieuprawnione użycie Twojej karty, z powodu niezabezpieczenia karty i dostępu do niej.
Np. oddajesz kartę kelnerowi, który kopiuje ją na zapleczu restauracji.

 

 

 

 

przywłaszczenie
Do NTP doprowadziłeś umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa naruszyłeś swoje obowiązki.
Np. trzymasz hasło do konta przyklejone na ekranie komputera albo PIN napisany na karcie.

 

 

 

 

Ponosisz pełną odpowiedzialność za transakcję płatniczą, której nie autoryzowałeś
to znaczy, że nie odzyskasz utraconych pieniędzy
Bank zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty transakcji płatniczej, której nie autoryzowałeś
to znaczy, że odzyskasz utracone pieniądze
chyba że...

Bank nie umożliwił Ci zgłoszenia nieautoryzowanej przez Ciebie transakcji

W takiej sytuacji nie będziesz odpowiadał, chyba że umyślnie doprowadziłeś do nieautoryzowanej transakcji
(czyli bank jest zobowiązany zwrócić Ci całą kwotę nieautoryzowanej transakcji)

Powinieneś pamiętać o:

  1. Używaniu karty zgodnie z umową z bankiem.
  2. Zabezpieczeniu karty tj. przechowywaniu jej w staranny sposób i nieudostępnianiu osobom trzecim.
  3. Zgłoszeniu: utraty karty, kradzieży karty, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty, jak również o dokonaniu nieautoryzowanej transakcji kartą.

Obowiązkiem banku jest:

  1. Umożliwienie Ci zgłoszenia utraty karty, kradzieży karty, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty, jak również dokonania nieautoryzowanej transakcji.
  2. Informowanie Cię o transakcjach i ich warunkach.
  3. Przy wydawaniu Ci karty - zapewnienie, że PIN jest niedostępny dla kogokolwiek innego niż Ty.
  4. Uniemożliwienia korzystania z karty po zgłoszeniu nieautoryzowanej przez Ciebie transakcji.

Transakcja płatnicza to zainicjowana przez Ciebie wpłata, transfer lub wypłata pieniędzy np. wypłata pieniędzy z bankomatu albo wykonanie przelewu w internecie.

Jeżeli transakcja jest nieautoryzowana to znaczy, że nie Ty ją potwierdziłeś lub dokonałeś.

TWOJE OBOWIĄZKI

OBOWIĄZKI BANKU

TRANSAKCJA PŁATNICZA