O programie

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zaprasza studentów prawa do unikalnego programu “Inkubator INPRIS” – platformy realizacji własnych projektów ukierunkowanych na zmianę otaczającej nas rzeczywistości.

Celem programu jest umożliwienie studentom - poprzez możliwość dyskusji z ciekawymi osobami - samodzielnej analizy problemów ustrojowych/społecznych i wsparcie ich przy realizacji wspólnie wybranych pomysłów (np. przygotowanie projektu ustawy, zaprojektowanie i zrealizowanie aplikacji na smartfony, organizacja wydarzenia edukacyjnego). Punkt wyjścia do dyskusji stanowią zmiany ustrojowe z ostatnich 2 lat, zwłaszcza w sferze wymiaru sprawiedliwości. Program składa się z 9 spotkań oraz weekendowej sesji warsztatowej i trwa od listopada 2018 do czerwca 2019 roku.

Projekt jest finansowany ze środków programu “Demokracja w działaniu” Fundacji im. Stefana Batorego.

Co oferujemy?

  • comiesięczne spotkania z ciekawymi gośćmi - autorytetami z zakresu prawa, działalności społecznej oraz biznesu - w wąskim gronie 12-15 studentów (swój udział potwierdzili m.in. prof. Ewa Łętowska, prof. Marcin Matczak, RPO dr Adam Bodnar, Jarosław Gwizdak);
  • comiesięczne dyskusje i sesje warsztatowe nad wspólnymi pomysłami, w tym weekendową sesję warsztatową;
  • wsparcie w realizacji własnych, wspólnie zaprojektowanych projektów;
  • bezpośredni wpływ na kształt programu – uczestnicy będą mogli wspólnie decydować o kolejnych gościach, tematyce spotkań;
  • certyfikaty uczestnictwa w programie (dla osób, które wezmą udział w co najmniej 7 z 9 spotkań).

Wymagania – kogo szukamy?

Program skierowany jest do studentek i studentów prawa zainteresowanych kwestiami ustrojowymi, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) z mieszanym wykształceniem prawniczo-ścisłym lub prawniczo-technicznym, chcących zmieniać otaczającą ich rzeczywistość.

Uczestnik programu powinien spełniać następujące wymogi:

  • w chwili przesłania zgłoszenia jest studentką lub studentem prawa (od I do V roku);
  • zainteresowanie problematyką ustrojową/systemową (w tym organizacją wymiaru sprawiedliwości);
  • interdyscyplinarność – zainteresowanie/doświadczenie w zakresie nauk ścisłych (np. matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia) lub technicznych. Mile widziane osoby studiujące równocześnie na jednym z tych kierunków, bądź zajmujące się tymi dziedzinami zawodowo/naukowo/hobbystycznie (choć nie jest to wymóg bezwzględny);
  • zaangażowanie w program – szukamy osób, które chcą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość poprzez pierwsze projekty/pomysły (np. prospołeczne);
  • mieć możliwość wzięcia udziału w co najmniej 7 z 9 spotkań (terminarz poniżej).

Spotkania

Comiesięczne spotkanie odbywać się będą w siedzibie INPRIS (ul. Ursynowska 20/4, Warszawa) w poniedziałki o godz. 18:00 (z wyjątkiem kwietnia i czerwca). W czerwcu planowana jest dwudniowa sesja weekendowa (formuła warsztatowa). Spotkania będą obejmowały rozmowę z zaproszonym gościem (ok. 1-1,5 godziny), a następnie część nieformalną – dyskusję w gronie uczestników programu przy herbacie/kawie.

Przewidywane terminy spotkań w edycji 2018/2019: 5.11, 3.12, 14.01, 25.02, 11.03, 13-14.04 (sesja weekendowa), 13.05, 29.06. Terminy późniejszych spotkań mogą ulec zmianie.

Pozostałe informacje

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji lub programu prosimy o kontakt pod adresem inkubator(at)inpris.pl