Rekrutacja

Rekrutacja składa się z dwóch etapów - pisemnego przesłania zgłoszeń oraz rozmów kwalifikacyjnych.

I ETAP - przesłanie zgłoszeń do 19 października 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres inkubator(at)inpris.pl.

Uwaga: Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 19 października br.

Dokumenty zgłoszeniowe powinny w możliwie szerokim stopniu poświadczać spełnienie wymagań stawianych kandydatom. W liście motywacyjnym należy wskazać, dlaczego chciałaby/chciałby Pani/Pan wziąć udział w programie (max. 2 strony A4).

CV powinno zawierać informację o odbywanym roku studiów, osiągnięciach oraz aktywnościach, adres e-mail oraz numer telefonu, a także adnotację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych według następującego wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dla celów przeprowadzenia rekrutacji do programu “Inkubator INPRIS”. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych znajdującą się na stronie www.inpris.pl/inkubator/rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się tutaj.

II ETAP - rozmowy kwalifikacyjne (24-25 października 2018 r.)

Do 20 października 2018 r. wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w dniach 24-25 października 2018 r. w siedzibie INPRIS (ul. Ursynowska 20/4, Warszawa). Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się w pierwszej kolejności tylko z niektórymi kandydatami.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 28 października 2018 r. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w siedzibie INPRIS.

Wymagania – kogo szukamy?

Program skierowany jest do studentek i studentów prawa zainteresowanych kwestiami ustrojowymi, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) z mieszanym wykształceniem prawniczo-ścisłym lub prawniczo-technicznym, chcących zmieniać otaczającą ich rzeczywistość.

Uczestnik programu powinien spełniać następujące wymogi:

  • w chwili przesłania zgłoszenia jest studentką lub studentem prawa (od I do V roku);
  • zainteresowanie problematyką ustrojową/systemową (w tym organizacją wymiaru sprawiedliwości);
  • interdyscyplinarność – zainteresowanie/doświadczenie w zakresie nauk ścisłych (np. matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia) lub technicznych. Mile widziane osoby studiujące równocześnie na jednym z tych kierunków, bądź zajmujące się tymi dziedzinami zawodowo/naukowo/hobbystycznie (choć nie jest to wymóg bezwzględny);
  • zaangażowanie w program – szukamy osób, które chcą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość poprzez pierwsze projekty/pomysły (np. prospołeczne);
  • mieć możliwość wzięcia udziału w co najmniej 7 z 9 spotkań (terminarz poniżej).