Kontakt

INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

Uwaga: zmiana adresu biura INPRISu

Do 30 czerwca 2018

ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa

Od 1 lipca 2018

ul. Ursynowska 20/4

02-605 Warszawa

E inpris at inpris.pl
FB facebook.com/inpris

inpris.pl

Forma prawna: fundacja
KRS 0000328112
NIP 525 24 55 613
REGON 141830525

rachunek bankowy (PLN)
PL 571020 1068 0000 1802 0147 5771