Ada Tymińska

Ekspertka ds. monitoringu w projekcie dotyczącym tworzenia regulacji i dostępności podmiotów publicznych dla osób z niepełnosprawnością.

Absolwentka studiów prawniczych oraz filologii włoskiej w ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie związana z Instytutem Kultury Polskiej UW, gdzie kończy studia na kierunku sztuki społeczne i planuje podjęcie studiów doktoranckich.

Od kilku lat zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych zajmujących się między innymi wsparciem różnych grup narażonych na wykluczenie. Współpracowała między innymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, a także z inicjatywą Chlebem i Solą. W przeszłości zawodowo związana z fundacją Centrum Praw Kobiet, w której pełniła funkcje prawniczki wspierającej osoby wychodzące z przemocy oraz koordynatorki wolontariatu prawniczego w warszawskim oddziale organizacji.

Autorka publikacji naukowych dotyczących społecznych aspektów funkcjonowania prawa – w ostatnim czasie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji prawnej oraz partycypacji, w szczególności dzieci. Uczestniczka i koordynatorka kilku projektów z zakresu związków sztuki ze społecznością – najczęściej we współpracy z fundacją Strefa Wolnosłowa.