Krzysztof Riedl

Współpracownik INPRIS.

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant radcowski.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2014/15 studiował na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach programu Erasmus. Związany też z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, gdzie zaliczał niezależnie część przedmiotów na kierunku Matematyka. Obecnie skupił się na prawie, ale nie wyklucza powrotu do studiowania matematyki. 

Od grudnia 2013 do maja 2014 był Prezesem studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego LEGISLATOR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 roku Krzysztof zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym. W 2017 roku nagrodzony w konkursie Rising Stars - Prawnicy.

Zainteresowania: prawo konstytucyjne, prawo zobowiązań, historia polskiego konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu, matematyka teoretyczna.

W INPRIS zajmuje się opisywaniem algorytmów procesu legislacyjnego oraz współpracą przy tworzeniu mapy procesu legislacyjnego. Od 2015 współpracuje także w ramach projektu OMX

W okresie wakacyjnym pracuje jako instruktor windsurfingu.

Kontakt: krzysztof.riedl@inpris.pl