Małgorzata Jaźwińska

Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka w sprawach dotyczących azylu i migracji. Reprezentuje cudzoziemców w szeregu spraw strategicznych przed sądami krajowymi oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uczestniczyła w konsultacjach nad aktami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców. Autorka publikacji poświęconych prawom cudzoziemców i prawom człowieka.

W INPRIS pełni rolę eksperta z zakresu prawa azylowego w ramach projektu "Judging the Charter" dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych UE.