Michał Araszkiewicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ, radca prawny.

Specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, w szczególności w problematyce teorii argumentacji prawniczej, zastosowania metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa oraz w ekonomicznej analizie prawa. Członek Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy WPiA UJ.

Referent na kilkudziesięciu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, autor licznych prac opublikowanych w języku polskim i angielskim.

W INPRIS pełni rolę eksperta z zakresu ekonomii prawa w w ramach projektu dotyczącego badań i reformy systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Kontakt: michal.araszkiewicz@uj.edu.pl