Witold Klaus

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii UW.

Zdobywca Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego, nagrody przyznawanej przez Fundację Ahoka – Innovators for the Public, oraz drugiego miejsca w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską w roku 2009.

Autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, praw cudzoziemców, kryminologii i sprawiedliwości naprawczej.

W INPRIS pełni rolę eksperta w zakresie poradnictwa prawnego w ramach projektu dotyczącego badań i reformy systemu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.