Łukasz Bojarski

Prezes zarządu i współzałożyciel INPRIS, prawnik.

Ekspert instytucji międzynarodowych i krajowych (m.in. Komisja Europejska, OBWE, Rada Europy, uczelnie wyższe, prywatne fundacje jak Fundacja im. Stefana Batorego, Open Society Institute).

Jeden z fundatorów i Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP).

Członek Rady Dyrektorów [Board of Directors] w PILnet [The Global Network for Public Interest Law].

Polski ekspert "Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji".

Członek Kolegium redakcyjnego Kwartalnika Na Wokandzie (http://nawokandzie.ms.gov.pl/) oraz Kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa (http://www.krs.pl/pl/kwartalnik-krs). 

Wcześniej, między innymi: członek Krajowej Rady Sądownictwa, powołany przez Prezydenta RP (IX 2010-IX 2015), w latach 1998-2010 pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; w latach 2005-2013 członek Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych, członek Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości.

Zainteresowania: prawa człowieka, edukacja prawna, wymiar sprawiedliwości, pomoc prawna, zawody prawnicze, zagadnienia nie-dyskryminacji.

Autor założeń ustawowych oraz licznych publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz interaktywnych metod nauczania prawa.

Zobacz listę głównych publikacji.

Kontakt: lukasz.bojarski at inpris.pl