Przedsięwzięcia

Cele projektu

Projekt dotyczy wzmocnienia współpracy organizacji pozarządowych i sądownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich. INPRIS, lider przedsięwzięcia, odwołuje się do swoich doświadczeń, m.in. projektu „Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji obywatelskich”.

Celem projektu jest gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie współpracy między organizacjami obywatelskimi a wymiarem sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form monitoringu obywatelskiego. Od lat widać, że organizacje pozarządowe w całej Europe są coraz bardziej zaangażowane w różne formy działań związane z sądownictwem, dlatego też przyjrzenie się, jak to zagadnienie wygląda w innych krajach, wydaje się niezwykle inspirujące i przydatne.

Zakres tematyczny projektu to szerokie spektrum działań podejmowanych przez organizacje obywatelskie: monitorowanie sądownictwa (działalności sądów, komunikacji z obywatelami, procesu mianowania sędziów), obserwacje procesów, prowadzenie litygacji strategicznej, zaangażowanie organizacji pozarządowych w procesy sądowe, przygotowywanie amicus curiae brief, szkolenia i warsztaty dla sędziów organizowane przez ekspertów organizacji pozarządowych, współpraca organizacji pozarządowych ze stowarzyszeniami sędziowskimi, szkolenie dla obywateli w tematyce sądownictwa prowadzone przez organizacje obywatelskie.  

Wśród zaplanowanych działań są: badania, wizyta studyjna oraz seminarium wszystkich partnerów w Polsce, warsztaty w krajach Bałkanów Zachodnich.

Projekt finansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Korei

Wiadomości

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego w sprawie zmian w ustroju sądów

4 lipca 2017 r. Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego przygotował stanowisko w sprawie planowanych zmian w ustawie – prawo o ustroju sądów powszechnych. Eksperci krytycznie oceniają większość z planowanych zmian.

Łukasz Bojarski o zagrożeniach dla Krajowej Rady Sądownictwa

19 kwietnia 2017. Na łamach Gazety Prawnej ukazał się artykuł Łukasza Bojarskiego (Prezesa INPRIS) dotyczący skutków procedowanej w parlamencie ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Projekt ważnych zmian w ustroju sądów wniesiony do Sejmu

12 kwietnia 2017. Na stronie Sejmu pojawił się projekt ustawy zawierający istotne zmiany dotyczące przede wszystkim sądów powszechnych. Jest to projekt poselski, nie był zatem poddany konsultacjom publicznym. Zawarte w nim zmiany były zapowiadane przez rząd od kilku miesięcy.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych o Krajowej Radzie Sądownictwa

7 kwietnia 2017. Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych przyjęło 5 kwietnia 2017 r. stanowisko popierające projekt zmian w ustawie o KRS autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Krytyczna opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

29 marca 2017. Została opublikowana krytyczna opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W konkluzji OBWE zaleca odstąpienie od działań mających na celu przyjęcie ustawy.

Wizyta organizacji partnerskich z obszaru Bałkanów Zachodnich oraz Państw Wyszehradzkich

2 listopada 2015. W dniach 28-30 października 2015 r. INPRIS gościł u siebie przedstawicieli organizacji partnerskich z Albanii (Albanian Helsinki Committee), Macedonii (Coalition of Civil Associations „All for fair trials”), Serbii (Lawyers Committee for Human Rights- YUCOM), Czech (CEELI Institute) oraz Słowacji (VIA IURIS). Wizyta była częścią międzynarodowego projektu „Organizacje obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja”.

Wizyta mająca na celu analizę potrzeb organizacji obywatelskich w Serbii

11 maja 2015. Serbia (i nasz Partner Lawyers' Committee for Human Rights-YUCOM) była naszym ostatnim przystankiem podczas pobytu w krajach Bałkan Zachodnich. Wizyta była częścią międzynarodowego projektu „Organizacje obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja”. Był to pierwszy krok do przygotowania wizyty studyjnej, która odbędzie się w październiku w Warszawie.