Przedsięwzięcia

Cele projektu

Projekt dotyczy wzmocnienia współpracy organizacji pozarządowych i sądownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich. INPRIS, lider przedsięwzięcia, odwołuje się do swoich doświadczeń, m.in. projektu „Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji obywatelskich”.

Celem projektu jest gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie współpracy między organizacjami obywatelskimi a wymiarem sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form monitoringu obywatelskiego. Od lat widać, że organizacje pozarządowe w całej Europe są coraz bardziej zaangażowane w różne formy działań związane z sądownictwem, dlatego też przyjrzenie się, jak to zagadnienie wygląda w innych krajach, wydaje się niezwykle inspirujące i przydatne.

Zakres tematyczny projektu to szerokie spektrum działań podejmowanych przez organizacje obywatelskie: monitorowanie sądownictwa (działalności sądów, komunikacji z obywatelami, procesu mianowania sędziów), obserwacje procesów, prowadzenie litygacji strategicznej, zaangażowanie organizacji pozarządowych w procesy sądowe, przygotowywanie amicus curiae brief, szkolenia i warsztaty dla sędziów organizowane przez ekspertów organizacji pozarządowych, współpraca organizacji pozarządowych ze stowarzyszeniami sędziowskimi, szkolenie dla obywateli w tematyce sądownictwa prowadzone przez organizacje obywatelskie.  

Wśród zaplanowanych działań są: badania, wizyta studyjna oraz seminarium wszystkich partnerów w Polsce, warsztaty w krajach Bałkanów Zachodnich.

Projekt finansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Korei

Wiadomości

Wizyta organizacji partnerskich z obszaru Bałkanów Zachodnich oraz Państw Wyszehradzkich

2 listopada 2015. W dniach 28-30 października 2015 r. INPRIS gościł u siebie przedstawicieli organizacji partnerskich z Albanii (Albanian Helsinki Committee), Macedonii (Coalition of Civil Associations „All for fair trials”), Serbii (Lawyers Committee for Human Rights- YUCOM), Czech (CEELI Institute) oraz Słowacji (VIA IURIS). Wizyta była częścią międzynarodowego projektu „Organizacje obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja”.

Wizyta mająca na celu analizę potrzeb organizacji obywatelskich w Serbii

11 maja 2015. Serbia (i nasz Partner Lawyers' Committee for Human Rights-YUCOM) była naszym ostatnim przystankiem podczas pobytu w krajach Bałkan Zachodnich. Wizyta była częścią międzynarodowego projektu „Organizacje obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja”. Był to pierwszy krok do przygotowania wizyty studyjnej, która odbędzie się w październiku w Warszawie.

Wizyta mająca na celu analizę potrzeb organizacji obywatelskich w Albanii

6 maja 2015. Albania była drugim krajem, który odwiedziliśmy podczas wizyty w krajach Zachodnich Bałkan. Spotkaliśmy się z naszym Partnerem - Albanian Helsinki Committee - w celu lepszego poznania i zrozumienia sytuacji w kraju oraz potrzeb organizacji współpracujących z sądownictwem.

Wizyta mająca na celu analizę potrzeb organizacji obywatelskich w Macedonii

5 maja 2015. Międzynarodowy projekt „Organizacje obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja” ma na celu dzielenie się doświadczeniami ze współpracy organizacji obywatelskich i sądownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Zachodnich Bałkan. W październiku w Warszawie odbędzie się spotkanie wszystkich partnerów - żeby lepiej przygotować się zarówno do tego wydarzenia, jak i do realizacji całego projektu, odwiedziliśmy nasze partnerskie organizacje w krajach...

Raporty na temat współpracy sądownictwa i organizacji pozarządowych w krajach wyszehradzkich i bałkańskich

1 maja 2015. Międzynarodowy projekt „Organizacje obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja”, którego liderem jest INPRIS, składa się z kilku komponentów: zbierania danych, dzielenia się dobrymi praktykami i wzmacniania organizacji partnerskich w temacie współpracy sądownictwa i organizacji pozarządowych. Pierwszym etapem projektu jest opracowanie raportów dotyczących współpracy sądownictwa i organizacji pozarządowych w krajach wyszehradzkich i bałkańskich....

Nowy międzynarodowy projekt INPRIS: „Organizacje obywatelskie i sądownictwo – monitoring, interakcja, współpraca i komunikacja”

12 stycznia 2015. INRPIS rozpoczął właśnie realizację międzynarodowego projektu finansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Planowane działania są oparte na naszym polskim doświadczeniu (na przykład ostatnio zrealizowanym projekcie „Razem czy osobno”) i dotyczą wzmocnienia współpracy organizacji pozarządowych i sądownictwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich. INPRIS jest liderem tego przedsięwzięcia.