Cookies

Nasza witryna może stosować cookies dla potrzeb statystyk (google analytics). W przeglądarce możesz zablokować lub ograniczyć stosowanie cookies w ustawieniach dotyczących prywatności.

INPRIS to think tank prawniczy.

Co się dzieje w INPRIS?

Stowarzyszenia sędziowskie w sprawie zagrożeń dla niezawisłości sędziowskiej

14 lutego 2017. Cztery stowarzyszenia sędziowskie opublikowały w dniu 12 lutego 2017 r. wspólne oświadczenie dotyczące ostatnich wydarzeń zagrażających niezawisłości sędziowskiej.

22 lutego upływa termin na zgłaszanie kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

13 lutego 2017. Marszałek Sejmu RP wyznaczył 22 lutego 2017 r. jako datę, do której można zgłaszać kandydatów na sędziego TK na miejsce zwolnione w wyniku z zrzeczenia się stanowiska sędziego TK przez prof. Andrzeja Wróbla.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zadał ważne pytania Sądowi Najwyższemu dotyczące sytuacji prawnej Prezesa TK

10 lutego 2017. Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. I ACz 52/17) przedstawił do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu dwa ważne zagadnienia prawne w związku ze sprawą z wniosku Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Mariusza Muszyńskiego.

Projekt ustawy dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa sprzeczny z Konstytucją RP

31 stycznia 2017. Opublikowane zostały jednoznacznie krytyczne opinie m.in. Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, wskazujące na liczne uchybienia konstytucyjne i merytoryczne.

Stanowisko ekspertów Fundacji Batorego w sprawie ostatnich zmian dotyczących TK

27 stycznia 2017. Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego opublikował stanowisko w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

4 dni na konsultacje projektu ustawy o KRS

26 stycznia 2017. Na stronie rządowego procesu legislacyjnego (legislacja.rcl.gov.pl) ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

21 dni na zgłoszenie kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego

25 stycznia 2017. Wystąpiliśmy do szefów klubów parlamentarnych oraz do Marszałka Sejmu RP z zapytaniem o kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w związku ze zrzeczeniem się urzędu sędziego TK przez prof. Andrzeja Wróbla.

Ważne stanowisko organizacji sędziowskich dotyczące rządowych planów wobec sądownictwa

23 stycznia 2017. Cztery organizacje sędziowskie wydały wspólne oświadczenie w sprawie ogłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy dotyczącej sądów.

INPRIS na konferencji o europejskich standardach wyboru sędziów konstytucyjnych

21 stycznia 2017. INPRIS wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwem Wolters Kluwer zorganizował konferencję dotyczącą uwarunkowań wyboru członków sądów konstytucyjnych.