Cookies

Nasza witryna może stosować cookies dla potrzeb statystyk (google analytics). W przeglądarce możesz zablokować lub ograniczyć stosowanie cookies w ustawieniach dotyczących prywatności.

INPRIS to think tank prawniczy.

Co się dzieje w INPRIS?

Druk nr 369

31 marca 2016. Na stronie internetowej Sejmu jest już dostępny druk nr 369, w którym przybliżona jest sylwetka Zbigniewa Jędrzejewskiego - kandydata na sędziego TK.

Kandydat PiS na sędziego TK

29 marca 2016. Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że kandydatem na sędziego TK będzie dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, pracownik WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Kto będzie kolejnym sędzią TK?

23 marca 2016. Już za tydzień upływa termin na zgłaszanie kandydatów na zwalniające się stanowisko sędziego TK.

Po rozpoznaniu wniosków w sprawie K 47/15

15 marca 2016. Połączone wnioski Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, grupy posłów na Sejm (wniosek z: 29 grudnia 2015 r. ), grupy posłów na Sejm (wniosek z 31 grudnia 2015 r.), Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2217) były przedmiotem rozpoznania Trybunału Konstytucyjnego w pełnym składzie.

Ruszyło Obywatelskie Obserwatorium Demokracji

8 marca 2016. Obywatelskie Obserwatorium Demokracji to wspólna inicjatywa grupy organizacji pozarządowych (w tym INPRIS) działających na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz lepszej jakości stanowionego prawa.

Zestawienie zarzutów w sprawie K 47/15

8 marca 2016. Prezentujemy tabelaryczne zestawienie zarzutów z podziałem na wnioski oraz stanowisko Prokuratora Generalnego.

Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego zajął stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

4 marca 2016. Ukonstytuowany w grudniu ubiegłego roku Zespół Ekspertów Prawnych przy programie Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego przedstawił wczoraj stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o TK.

Najnowsze komunikaty Trybunału Konstytucyjnego

1 marca 2016. W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny opublikował dwa komunikaty: pierwszy w sprawie prac nad wstępnym projektem ustawy o TK, proponowanej procedury wyłaniania kandydatów na sędziów TK, przebiegu prac legislacyjnych oraz możliwości zaskarżenia ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego oraz drugi dotyczący wyboru sędziów TK w 2015 r., dwóch nowelizacji ustawy o TK z 2015 r. i dotychczasowego orzecznictwa TK w sprawach z tym związanych.

Wspólnie przeciw dyskryminacji- zapraszamy do zapoznania się z publikacją

28 lutego 2016. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania". Publikacja jest częścią projektu "Wspólnie przeciw dyskryminacji" realizowanego od listopada 2014 r. do lutego 2016 r. przez Stowarzyszenie Sędziów Themis we współpracy z INPRiS-em. Jednym z celów projektu jest wypracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących problematyki antydyskryminacyjnej oraz...