Najnowsze komunikaty Trybunału Konstytucyjnego

1 marca 2016. W dniu wczorajszym Trybunał Konstytucyjny opublikował dwa komunikaty: pierwszy w sprawie prac nad wstępnym projektem ustawy o TK, proponowanej procedury wyłaniania kandydatów na sędziów TK, przebiegu prac legislacyjnych oraz możliwości zaskarżenia ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. do Trybunału Konstytucyjnego oraz drugi dotyczący wyboru sędziów TK w 2015 r., dwóch nowelizacji ustawy o TK z 2015 r. i dotychczasowego orzecznictwa TK w sprawach z tym związanych.

Komunikaty przedstawione zostały z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w związku z różnorakimi nieścisłościami odnoszącymi się zarówno do wyboru sędziów TK w 2015 r., ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego (oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z nimi związanego) oraz niepełnymi informacjami o pracach nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i nieścisłościami dotyczącymi jej uchwalenia.

Oba komunikaty dostępne są tutaj: 

http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/nie-tylko-dla-mediow/Komunikat_w_sprawie_prac_nad_ustawa_i_mozliwosci_jej_zaskarzenia.pdf

http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/nie-tylko-dla-mediow/Komunikat_w_sprawie_wyboru_sedziow__nowelizacji_ustawy_oraz_OTK.pdf

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.