Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie U 8/15

11 stycznia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucja pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwał Sejmu z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz pięciu uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Postanowienie o umorzeniu postępowania zapadło 7 stycznia br. na posiedzeniu niejawnym.

Podstawowe motywy, którymi Trybunał się kierował, zamieszczone zostały w poniższym komunikacie:

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8836/

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.