Zmiana Konstytucji proponowana przez KUKIZ 15 a Trybunał Konstytucyjny

12 lutego 2016 r. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, który odnosi się do przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt złożony do laski marszałkowskiej 17 grudnia ubiegłego roku przewiduje, iż 18 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybieranych byłoby indywidualnie przez Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą, zaś Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powoływałby Prezydent Rzeczypospolitej spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto, projekt zakłada wygaśnięcie kadencji sędziów TK wybranych przed dniem wejścia w życie nowych propozycji ustawy w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie zmian.

Przyjęcie powyższych rozwiązań spowodowałoby konieczność ponownego wybrania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Za wnioskiem o odrzuceniu projektu ustawy w pierwszym czytaniu opowiedziało się 177 posłów, przeciwko było 255 (2 posłów się wstrzymało).

Prace nad powyższymi propozycjami będą kontynuowane.


Projekt dostępny jest tutaj:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1901E5DA64504FC4C1257F2B0046E364/%24File/166.pdf

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.