OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

Wnioski PO i RPO w Trybunale Konstytucyjnym

24 listopada 2015. Wnioski w sprawie zbadania konstytucyjności przepisów ostatniej nowelizacji ustawy o TK wpłynęły do Trybunału zaledwie kilka dni po jej uchwaleniu i opublikowaniu.

Wybór kolejnych sędziów do TK

20 listopada 2015. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Oświadczenie koalicji monitorującej wybory do Trybunału Konstytucyjnego

14 listopada 2015. Przedstawiamy oświadczenie koalicji trzech organizacji pozarządowych - INPRIS, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników.

Prezydent zabrał głos w sprawie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

12 listopada 2015. Prezydent Andrzej Duda odniósł się do sytuacji związanej z brakiem powołania nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Wniosek PiS wycofany z Trybunału Konstutycyjnego

12 listopada 2015. Prawo i Sprawiedliwość wycofało wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.