OMX TK

Koalicja organizacji pozarządowych: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz INPRIS (a w okresie 2006-listopad 2016 Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników) prowadzi obywatelski monitoring wyborów do Trybunału Konstytucyjnego.

Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowiska Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (OMX TK)

OMX TK - działamy dalej!

9 listopada 2015. W związku z niezaprzysiężeniem do chwili obecnej 3 spośród 5 sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego oraz skierowaniem Ustawy o TK do Trybunału Konstytucyjnego w dalszym ciągu, wspólnie z koalicjantami, realizujemy projekt OMX TK 2015.

Sejm wybrał sędziów TK

8 października 2015. Zakończyło się sejmowe głosowanie nad wyborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydatów na sędziów TK

7 października 2015. Na dzień przed sejmowym głosowaniem kandydatur na sędziów Trybunału Konstytucyjnego odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Kandydaci na sędziów Trybunału Konstytucyjnego oficjalnie zgłoszeni

1 października 2015. Porządek najbliższego posiedzenia Sejmu (które odbędzie się w dniach 8-9 października) przewiduje wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego.