BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Archiwum informacji o pracach

brak nowości na liście.

Jak działa Biblioteka? (wersja BETA)

W Bibliotece zebraliśmy dorobek kilkunastu lat pracy rządów i organizacji pozarządowych nad reformą dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej dla ubogich.

Obecnie publikowana wersja to BETA: liczymy na krytykę!

Co to jest darmowa pomoc prawna dla ubogich?

Osoba, która ma problem prawny, a której nie stać na wynajęcie prawnika, otrzymuje nieodpłatnie pomoc prawną od doradcy/prawnika w specjalnym urzędzie lub w gminie lub powiecie, w sądzie albo od organizacji społecznej lub uczelni (poradnie uniwersyteckie).  Chodzi nam głównie o pozasądową pomoc prawną, nie o tzw. adwokata z urzędu, który pojawia się dopiero na etapie sporu sądowego.

Co można znaleźć w Bibliotece?

  • Informacje na temat prac nad reformą systemu pomocy prawnej – z jednej strony podejmowanych przez instytucje publiczne, rząd, a z drugiej strony przez organizacje społeczne.
  • Informacje opisujące wydarzenia są ułożone chronologicznie, osoby zainteresowane działaniami sprzed lat muszą docierać do wcześniejszych wpisów.
  • Informacje w formie krótkich wiadomości z załącznikami zostały także zaprezentowane w podziale na prace ustawodawcze i prace organizacji społecznych.
  • Dodatkowo dla ułatwienia najważniejsze dokumenty zostały zebrane w osobnych działach dotyczących prac nad kolejnymi projektami w latach 2004-5, 2006-7, 2008-10 i od 2011r.
  • W Bibliotece znaleźć można m.in. projekty założeń ustawowych i ustaw, ekspertyzy i opinie dotyczące projektów, informację o procesie legislacyjnym, publikacje naukowe.

Czego nie można znaleźć w Bibliotece i czego ona nie dotyczy?

  • Pomocy prawnej na indywidualne problemy – ta strona nie służy udzielaniu pomocy prawnej, a pokazaniu prac nad reformą systemu pomocy prawnej. Poprzez tę stronę nie udzielamy porad prawnych.
  • Materiałów nt. pomocy prawnej z urzędu przed sądem (chociaż w niektórych dokumentach jest o niej mowa).

Dlaczego stworzyliśmy Bibliotekę?

Prace nad regulacją dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej trwają od wielu lat. Kolejne rządy przygotowały liczne projekty, wiele działań podejmowały organizacje pozarządowe. Nie ma jednak miejsca gdzie ten wieloletni dorobek byłby dostępny. Uczestnicy aktualnej debaty często nie znają wcześniejszych prac i ich efektów. Warto, by wszyscy zainteresowani reformą systemu pomocy prawnej mieli łatwy dostęp do materiałów na ten temat. Temu ma służyć Biblioteka. 

Dalszy rozwój biblioteki

Zamierzamy uzupełniać Bibliotekę zarówno o materiały nowe, jak i materiały historyczne, które się w niej póki co nie znalazły. Prosimy wszystkie osoby korzystające z biblioteki – przedstawicieli organizacji społecznych, samorządów prawniczych, świata nauki, instytucji publicznych – o nadsyłanie materiałów i komentarzy na adres: lukasz.bojarski at inpris.pl.

Autorem koncepcji Biblioteki i jej redaktorem jest Łukasz Bojarski. Współpraca: Filip Wejman.

Obywatel i Prawo V

Biblioteka została opracowana przez INPRIS w ramach działalności Rady Ekspertów programu "Obywatel i Prawo V", projektu Instytutu Spraw Publicznych oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.