BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje o pracach w latach 2004-5

brak nowości na liście.

Dokumentacja prac nad I projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (2004-5)

Prace nad pierwszym projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej rozpoczęły się pod koniec 2004 roku w odpowiedzi na apele organizacji pozarządowych i Rzecznika Praw Obywatelskich. Powstał projekt ustawy skierowany dwukrotnie do Sejmu przez rząd premiera Belki:

  • w marcu 2005 (po I czytaniu prac nad projektem nie kontynuowano)
  • w październiku 2005, po wyborach parlamentarnych do nowego Sejmu (kolejny rząd, premiera Kaczyńskiego, wycofał projekt zapowiadając opracowanie autopoprawki do projektu)

1. Prace przygotowawcze

List Koalicji Organizacji Pozarządowych do RPO z 15 kwietnia 2004

List Koalicji Organizacji Pozarządowych do RPO z 30 czerwca 2004

List RPO do Ministra Sprawiedliwości z 3 sierpnia 2004

2. Projekty

Projekt założeń Ministerstwa Sprawiedliwości do ustawy o "prawie ubogich" z 17 listopada 2004

Projekt ustawy o dostępie do pomocy prawnej z 31 stycznia 2005 z uzasadnieniem

Projekt ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej zapewnianej przez państwo osobom fizycznym z 21 lutego 2005 z uzasadnieniem

Projekt ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym z 7 marca 2005 z uzasadnieniem

Stenogram z posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 21 kwietnia 2005 - I czytanie rządowego projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym

Projekt ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym z 19 października 2005 (wraz z projektami aktów wykonawczych)

3. Opinie

Opinia Koalicji Organizacji Pozarządowych z 30 listopada 2004 na temat projektu założeń Ministerstwa Sprawiedliwości o "prawie ubogich"

Opinia Koalicji Organizacji Pozarządowych z 14 lutego 2005 na temat projektu ustawy o dostępie do pomocy prawnej

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 14 lutego 2005 w sprawie zasad funkcjonowania systemu pomocy prawnej dla cudzoziemców w ramach projektowanej ustawy o dostępie do pomocy prawnej

Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich na temat projektu ustawy o dostępie do pomocy prawnej