BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje o pracach w latach 2006-7

brak nowości na liście.

Dokumentacja prac nad II projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (2006-7)

W październiku 2005, tuż po wyborach parlamentarnych, odchodzący Rząd skierował do Sejmu, po raz drugi, opracowany przez siebie projekt ustawy – projekt jednak został wycofany przez nowo utworzony rząd premiera Marcinkiewicza.

W 2006 roku nowy rząd podjął prace nad zmianą projektu. W trakcie prac projekt zmieniono fundamentalnie – i choć formalnie został on skierowany do Sejmu w maju 2007 jako autopoprawka projektu rządowego, to w rzeczywistości był to zupełnie nowy projekt.

Projekt doczekał się pierwszego czytania w Sejmie w czerwcu 2007 jednak prace nad nim przerwało zakończenie kadencji Sejmu w październiku 2007.

1. Prace przygotowawcze

Projekt poprzedniego rządu stanowiący podstawę prac nad autopoprawką

Projekt ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym z 19 października 2005 (wraz z projektami aktów wykonawczych)

2. Projekty

Autopoprawka do projektu „ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym” wraz z uzasadnieniem z 2 sierpnia 2006

Tekst jednolity projektu „ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym” (na podstawie projektów rządowych oprac. Ł. Bojarski; 9 sierpnia 2006)

Projekt autopoprawki rządu do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, wersja z 24 października 2006

Tekst jednolity: projekt autopoprawki rządu do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, wersja z 20 października 2006

Autopoprawka do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, wersja z 15 marca 2007

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, wersja z 15 marca 2007

Autopoprawka rządu z dnia 18 maja 2007 do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym, z uzasadnieniem oraz projektami aktów wykonawczych (druk nr 29-A)

Stenogram z posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości w dniu 23 sierpnia 2007

3. Opinie

Zaproszenie do udziału w konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Sprawiedliwości 8 września 2006

Opinia Koalicji Organizacji Pozarządowych z 4 września 2006 do rządowej autopoprawki do projektu „ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym”

Opinia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z 22 sierpnia 2006 do rządowej autopoprawki do projektu „ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym”

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 3 września 2006 do rządowej autopoprawki do projektu „ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym” nt. cudzoziemców

Ministerstwo Sprawiedliwości: „Zestawienie uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym (druk sejmowy nr 29)”, wrzesień 2006

Ministerstwo Sprawiedliwości: zestawienie uwag ogólnych do projektu, wrzesień 2006