BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Prace organizacji społecznych

Organizacje społeczne prócz udzielania pomocy prawnej – co w skali kraju robią setki organizacji – działają także od lat na rzecz reformy systemowej i wprowadzenia rozwiązań ustawowych gwarantujących dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej odpowiedniej jakości potrzebującym.

W tym dziale przedstawiamy, w formie krótkich informacji ułożonych chronologicznie, historię działań organizacji pozarządowych wykraczających poza udzielanie pomocy prawnej potrzebującym, i związanych z badaniami, inicjowaniem debaty publicznej, organizacją seminariów i konferencji, publikacjami, opiniami do projektów założeń ustawowych i projektów ustaw itp.

Informacje zebrane w Bibliotece Pomocy Prawnej są jedynie wyborem i nie wyczerpują całej aktywności organizacji społecznych. Informacje dotyczą zwłaszcza działań organizacji tworzących od 2004r. Koalicję Organizacji Pozarządowych działającą na rzecz reformy pomocy prawnej oraz inicjatyw podejmowanych w ramach prac działającej od 2005r. Rady Ekspertów programu „Obywatel i Prawo“.

Informacje, aktualizowane na bieżąco, zaczynają się od wydarzeń ostatnich, osoby zainteresowane pracami wcześniejszymi powinny sięgnąć do dawniejszych wpisów (niżej).

Na historię działań na rzecz reformy dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej można także spojrzeć z punktu widzenia prac rządowych nad kolejnymi projektami ustaw. W osobnym dziale umieściliśmy informacje zgrupowane wedle tego klucza – prac rządowych i legislacyjnych oraz towarzyszących temu wydarzeń.

Prace organizacji społecznych

brak nowości na liście.