BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Krótka historia prac nad ustawą o pomocy prawnej

Próby stworzenia ustawowych rozwiązań dotyczących pomocy prawnej dla ubogich trwają od lat. Mimo licznych obietnic polityków i rządzących, a także wielu projektów założeń ustawowych, czy projektów aktów prawnych, nie uchwalono jak dotąd ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej.

W tym dziale przedstawiamy historię prac nad „ustawą o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej” w formie krótkich informacji ułożonych chronologicznie i związanych z pracami rządowymi i procesem legislacyjnym – przedstawiamy tu kolejne projekty ustaw proponujące zupełnie różne rozwiązania, opinie o tych projektach oraz najważniejsze wydarzenia towarzyszące pracy nad nowym prawem.

Jest ważne, aby wcześniejszy dorobek, powstały podczas trwających latami wysiłków nad wypracowaniem modelowych rozwiązań, nie został zaprzepaszczony. By w planowaniu działań i rozwiązań na przyszłość korzystać z dotychczasowej debaty.

Informacje, aktualizowane na bieżąco, zaczynają się od wydarzeń ostatnich, osoby zainteresowane pracami wcześniejszymi powinny sięgnąć do dawniejszych wpisów (niżej).

Na historię prac nad reformą pomocy prawnej można także spojrzeć z punktu widzenia działań organizacji społecznych. W osobnym dziale umieściliśmy informacje zgrupowane wedle tego klucza – udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym oraz innych działań podejmowanych przez nie na rzecz reformy systemu pomocy prawnej.

Prace ustawodawcze

brak nowości na liście.