BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje o pracach od 2011

brak nowości na liście.

Prace nad reformą dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej od 2011

Po nieskutecznych próbach uchwalenia ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2005 i 2007 kolejny rząd opracował w latach 2008-10 kilka nowych projektów założeń ustawowych i ustaw, ostatni został jednak odrzucony przez Radę Ministrów w maju 2010.

Rezygnując z szerszej regulacji dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej Rada Ministrów zleciła jednocześnie opracowanie ustawy o dostępie do informacji prawnej.

Pomimo odrzucenia przez Radę Ministrów projektu kilka miesięcy potem Prezydent w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym wymienił dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej jako jeden z najważniejszych problemów wymagających rozwiązania. Można uznać, że jest to symboliczna data początku dalszych prac nad reformą, dlatego niektóre wydarzenia, czy dokumenty opracowane w 2010r. kwalifikujemy już do nowego okresu. 

1. Prace przygotowawcze

Zapis orędzia Prezydenta wygłoszonego przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2010

2. Projekty

Projekt ustawy o udzielaniu informacji prawnej 15 października 2010 str.1

Projekt ustawy o udzielaniu informacji prawnej 15 października 2010 str. 2