BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacje o pracach w latach 2008-10

brak nowości na liście.

Dokumentacja prac nad projektami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2008-2010

Po dwóch nieudanych próbach uchwalenia ustawy przygotowanej przez poprzednie rządy w latach 2005 i 2007. Kolejny rząd, premiera Tuska, podjął prace nad regulacją.

W latach 2008-10 przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości kilka projektów założeń ustawowych oraz ustaw. Kolejne wersje znacznie się różniły proponując odmienne rozwiązania.

Wreszcie, w marcu 2010 Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt, został on jednak odrzucowny przez Radę Ministrów w maju 2010.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów prace nad regulacją przerwano ograniczając się do kontynuacji prac nad ustawą o dostępie do informacji prawnej.

1. Prace przygotowawcze

Ł. Bojarski: Pomoc prawna – propozycje zmian. Tezy do dyskusji (6 grudnia 2007)

Stenogram z debaty nt. reformy pomocy prawnej w Instytucie Spraw Publicznych (6 grudnia 2007)

Stanowisko Koalicji Organizacji Pozarządowych z 7 lipca 2008 przekazane Ministrowi Sprawiedliwości

2. Projekty

Pomoc prawna - projekt ustawy z 13 października 2008 z Radą Pomocy Prawnej

Pomoc prawna - założenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 21 stycznia 2009

Założenia Ministerstwa Sprawiedliwości - maj 2009 - wersja skierowana na Komitetu Stałego Rady Ministrów

Pomoc prawna zalozenia MS z 11 marca 2010

3. Opinie

Opinia Koalicji Organizacji Pozarządowych z 10 lutego 2009 dot. projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej skierowana do Ministra Sprawiedliwości w spraa 

51_uwagi_UKIE_projekt_II_2009

52_uwagi_Sad_Najwyzszy_projekt_II_2009

53_uwagi_RCL_projekt_II_2009

54_Uwagi_NSA_projekt_II_2009

55_uwagi_Naczelnej_Rady_Adwokackiej_projekt_II_2009

56_uwagi_MSWiA_projekt_II_2009

57_uwagi_Min_Zdrowia_projekt_II_2009

58_uwagi_Min_Pracy_projekt_II_2009

59_uwagi_Min_Gospodarki_projekt_II_2009

60_uwagi_Min_Ochr_Srod_projekt_II_2009

61_uwagi_KPRM_projekt_II_2009

62_uwagi_Min_Finansow_projekt_II_2009

63_uwagi_MEN_projekt_II_2009

64_uwagi_Min_Roz_Reg_projekt_II_2009

65_uwagi_Kraj_Rady_Radcow_Prawnych_projekt_II_2009