Projekty monitoringowe

Opisy projektów

Obywatelski monitoring sądów rejonowych (Fundacja Court Watch Polska)

Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego (INPRIS -Instytut Prawa i Społeczeństwa, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Międzynarodowa Komisja Prawników – Sekcja Polska)

Monitoring warunków pracy sądów rejonowych (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Badanie opinii użytkowników wymiaru sprawiedliwości (SMG/KRC na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury)

„Przejrzysta temida” – monitoring Biuletynów Informacji Publicznej sądów i prokuratur w województwie śląskim (Stowarzyszenie Bona Fides)

Monitoring przestrzegania praw ofiar w postępowaniu przygotowawczym (Centrum Praw Kobiet)

Monitoring komunikacji sądów z obywatelami (FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Monitoring praktyki stosowania tymczasowego aresztowania w Polscefileadmin/user_upload/documents/Biblioteka_MWS/8_GW_InstytutPaństwaPrawa_tymczasowe_aresztowanie.doc (Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa)

„Przyjazny sąd” Monitorowanie funkcjonowania sądów w kontekście instytucji zwolnień z kosztów sądowych oraz przyznawania pełnomocnika z urzędu we Wrocławiu (Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99)

„Przestępstwa nie stwierdzono” Monitorowania działania prokuratury wobec doniesień o publikacjach antysemickich (Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”)

Monitoring działania sądów i prokuratur w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści (Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”)

E-sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów (FOR – Forum Obywatelskiego Rozwoju)

Publiczna dostępność orzeczeń sądowych- badanie dostępności orzeczeń dla obywateli (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, FOR – Forum Obywatelskiego Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego)

Obserwacja typu court watch sądów gospodarczych w Polsce (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Badanie dotyczące zasad i zakresu odpowiedzialności zawodowej prokuratorów (FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju i Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Monitoring nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym (Stowarzyszenie Bona Fides)

Monitoring powoływania przez gminy ławników do orzekania w postępowaniach sądowych na obszarze Sądu Apela­cyjnego w Białymstoku (Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat)

Monitoring działania polskich sądów powszechnych w sprawach o charakterze antydyskryminacyjnym (Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego)

Civic monitoring of courts – obywatelski monitoring sądów (court watch) na Słowacji (Spolocnost pre otvorene sudnictwo (sos) – Stowarzyszenie obywatele na rzecz otwartego sądownictwa, Słowacja)

Badania i działania na rzecz doskonalenia pracy sądów, (The council for court excellence (cce) - rada na rzecz doskonałości sądów, USA)

Działania na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości w Macedoni (Coalition „All for fair trials” – Koalicja „Wszyscy dla rzetelnego procesu”, Macedonia)

Obserwacja procesów sądowych w Azarbejdżanie w 2003-2004 (OBWE, Biuro w Baku, Azerbejdżan)

Monitoring wyboru sędziów i obserwacja procesów sądowych, New York, USA (Fund for Modern Courts – Fundacja na rzecz nowoczesnych sądów, usa)

Judicial Independence in the Eastern Partnership Countries  - Analiza stanu sądownictwa w czerech krajach partnerstwa wschodniego - Białoruś, Armenia, Azejberdżan, Gruzja (Eastern Partnership Civil Society Forum, Belgia)

Garancije nezavisnosti sudstva – reforma izbora sudija / Independence of the Judiciary – Lobbying for the Reform of Appointment of Judges and Prosecutors  - Badania dotyczące wyboru sędziów i prokuratorów w Czarnogórze (Human Rights Action, Czarnogóra)

Judicial Independence and Legal Empowerment Project (Niezależność sędziowska i wspieranie procesu podnoszenia jakości wymiaru sprawiedliwości) - Obserwacja działania Krajowej Rady Sądownictwa w Gruzji (Transparency International Gruzja)

Transparent Judicial Appointments Initiative (Inicjatywa na rzecz transparentnego procesu wyboru sędziów) - Monitoring rozwoju zawodowego i awansu sędziów w Bułgarii (Bulgarian Institute for Legal Initiatives (BILI))

Support of Justice Reform in Ukraine (Wsparcie na rzecz reformy sądownictwa na Ukrainie) - Systemowy i cykliczny monitoring sądownictwa na Ukrainie (Centre for Judicial Studies, Ukraina)