Publikacje, podręczniki, poradniki

Obciążenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi w 2011 r. Wrocław 2013. Analiza przygotowana przez dr K. Kremens i dr W. Jasińskiego (UWr) na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości zawierający analizę problemów w funkcjonowaniu prokuratury. Raport dostępny na stronie ms.gov.pl

Załączniki i tabele do raportu Obciążenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorów postępowaniami przygotowawczymi w 2011 r. Wrocław 2013 Dostępne na stronie ms.gov.pl

A Handbook for Measuring the Costs and Quality of Access to Justice. M. Gramatikov, M. Barendrecht, M. Laxminarayan, J. H. Verdonschot, L. Klaming, C. Zeeland, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems. 2009. Podręcznik zawierający metodologię oceny kosztów i efektywności różnych ścieżek dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości (wersja angielska dostępna na stronie measuringaccesstojustice.com)

Szacowanie kosztów i jakości dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Praktyczny przewodnik. Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems. 2009. Podręcznik zawierający metodologię oceny kosztów i efektywności różnych ścieżek dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości  - robocza wersja tłumaczenia – tłum. B. Świetlik.

Raport z badania opinii publicznej dotyczącej oceny wizerunku wymiaru sprawiedliwości, oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualnego stanu świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów  oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem przygotowany przez IBC Group & Homo Homini na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2009 r. Raport dostępny na stronie ms.gov.pl

Raport końcowy z badania opinii publicznej „Wizerunek wymiaru sprawiedliwości, ocena reformy wymiaru sprawiedliwości, aktualny stan świadomości społecznej w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przestępstwem” zrealizowanego przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2011 r. Raport dostępny na stronie ms.gov.pl

Raport końcowy z monitoringu procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości „Kondycja procesu legislacyjnego a gwarancje ochrony praw człowieka – perspektywa pozarządowa” autor Artur Pietryka – projekt realizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w latach 2010-2012.

Raport z 2012 r. Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (European Commission for the Efficiency of Justice, CEPEJ) zatytułowany „Europejskie systemy sądownicze”. Raport wydawany jest w dwuletnich cyklach w oparciu o szczególwoe dane stytstyczne przekazywane przez poszczególne państwa. Raport z 2012 r. oparty jest na danych z 2010 r. Następny raport ukaże się w 2014 r. i oparty będzie na danych z 2012 r.

Raport Krajowej Rady Sądownictwa z 2012 r. o stanie kadry sędziowskiej, statystycznie opracowany przez CBOS na podstawie danych zebranych przez Radę w 2011 r.

Raport „Doing Business 2013” opracowany przez Bank Światowy obejmujący ocenę reform w obszarach warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, w tym reform w wymiarze sprawiedliwości

 

Podręczniki do prowadzenia obserwacji procesów sądowych

Trial-Monitoring. A Reference Manual for Practitioners. OSCE/ODIHR 2012

Amnesty International Fair trial manual 

International Commission of Jurists. Trial Observation Manual (2002)

International Commission of Jurists. Trial Observation Manual in Criminal Proceedings (2010)

Manual on Human Rights Monitoring. An Introduction for Human Rights Field Officers. Chapter 8. Trial observation. University of Oslo. Norvegian Center for Human Rights

What is a fair trial? A basic guide to legal standards and practise. Lawyers Committee for Human Rights 2000

Jordan. Code of Conduct. Krótki, jednostronicowy, kodeks postępowania opracowany dla obserwatorów w Jordanii (wersja angielska).

 

Seria poradników Rady Europy dotycząca poszczególnych standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowiek, zob. m.in. poradniki dot. artykułów, 3, 5, 6, ważnych z punktu widzenie standardów rzetelnego procesu

The prohibition of torture. A guide to the implementation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

The right to liberty and security of the person. A guide to the implementation of Article 5 of the European Convention on Human Rights

The right to a fair trial. A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights