Raporty, narzędzia

Stosowanie detencji wobec cudzoziemców. Raport z monitoringu i rekomendacje. Instytut na rzecz Państwa Prawa 2013. Raport dostępny na stronie www.panstwoprawa.org

Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce – ocena funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie Apelacji Białostockiej (red. Jarosław Ruszewski) – raport z monitoringu. Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat 2012. Raport dostępny na stronach www.pryzmat.org.pl, www.lawnicy.com.pl.

Przestępstwa nie stwierdzono. Raport z monitoringu działania prokuratury w spawach dotyczących publikacji antysemickich realizowanego w latach 2005-2006 przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Raport dostępny na stronie www.otwarta.org

Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych lat 2007 – 2009. Raport z monitoringu prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita (kontynuacja działań), Raport dostępny na stronie www.otwarta.org

Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych lat 2010 – 2011. Raport z monitoringu prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita (kontynuacja działań), Raport dostępny na stronie www.otwarta.org

Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych lat 2011 – 2012. Raport z monitoringu prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita (kontynuacja działań), Raport dostępny na stronie www.otwarta.org

Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych (red. M.Wieczorek, K.Bogatko). Raport z monitoringu przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego w latach 2011-2012. Raport dostępny na stronie www.ptpa.org.pl

„Zapobieganie Handlowi Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej. Informacja-Prewencja-Identyfikacja-Interwencja.” Raport końcowy z projektu realizowanego przez Fundację La Strada w latach 2008-2010.

Raport „Monitoring pracy wybranych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych” przygotowany przez Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka z 2009 r. Raport dostępny na stronie prawa ojca.org.pl.

„Nieizolacyjne środki zapobiegawcze.” Raport dotyczący stosowania tych środków przygotowany przez Dominikę Gmerek i Katarzynę Wiśniewską w ramach programu: Lepszy Wymiar Sprawiedliwości” (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, FOR, Polska Rada Biznesu). Raport dostępny na stronach www.for.org.pl i www.hfhrpol.waw.pl

 

Przykładowe raporty z obserwacji procesów sądowych

Polska

Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych 2010/2011. Fundacja Court Watch Polska - więcej raportów na stronie courtwatch.pl

Obywatelski Monitoring Sądów Rejonowych i Okręgowych 2011/2012. Fundacja Court Watch Polska - więcej raportów na stronie courtwatch.pl

Monitoring sądów gospodarczych – Courtwatch. Helsińska Fundacja Praw Człowieka - więcej raportów na stronie prawaczlowieka.org.pl

 

Inne kraje

Report on Civic Monitoring of Courts. Society for Open Courts. Słowacja

Community Observation Of The United States District Court For The District Of Columbia. Council For Court Excellence (2004) - więcej raportów na stronie http://www.courtexcellence.org/

Citizen Court Monitoring Report on Suffolk County Family Court (2011). - Więcej raportów na stronie www.moderncourts.org

Report from the osce/odihr trial monitoring in Uzbekistan – September/October 2005

Report. Results of Trial Monitoring in the Republic of Kazakhstan 2005-2006. OSCE.

Report from the trial monitoring project in Azerbaijan 2003-2004

Macedonia - Countrywide Observation of the Implementation of International Fair Trial Standards in Domestic Courts and Assessment of the Functioning of the Judiciary (2004)

Trial-Monitoring_Moldova. Report. OBWE. (2009)

 

Raporty w języku rosyjskim

Monitoring dostępu do sądu w Rosji – w Rostowie (2000)

Monitoring niezawisłości sądów w Azerbejdżanie (2003)

 

Przykładowe narzędzia badawcze wykorzystywane w projektach obserwacji procesów sądowych (inne narzędzia znajdują się także w pozostałych udostępnionych materiałach – jak raporty z poszczególnych projektów)

Ankieta Fundacji Court Watch Polska

Ankieta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Kwestionariusz z Macedonii – proces karny (wersja angielska)

Kwestionariusz z Macedonii – proces cywilny (wersja angielska)

Kwestionariusz z Azerbejdżanu – proces karny (wersja angielska)