INPRIS to think tank prawniczy.

1% dla INPRIS. Przybliżamy prawo ludziom. Łączymy prawników z organizacjami społecznymi.

14 kwietnia 2022. Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz INPRIS. Uzyskaliśmy status OPP i możemy już zbierać środki w ramach odpisu 1% podatku PIT. Na jakie działania przeznaczymy datek z 1%?

Łączymy prawników z organizacjami społecznymi.

Od wielu lat staramy się promować, wspierać, organizować otwarcie sądów, korporacji prawniczych i instytucji na organizacje obywatelskie. Widzimy w tym duże korzyści dla wszystkich stron: edukacyjne, badacze, monitoringowe. Obecnie dostrzega to coraz więcej osób i instytucji.

Przygotowaliśmy raport „RAZEM CZY OSOBNO? Współpraca, Interakcja, Komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych” i zorganizowaliśmy pierwszą dużą konferencję, w której spotkaliśmy oba środowiska. Staraliśmy się przekonać sędziów do bardziej „ludzkich” uzasadnień orzeczeń.

Zrealizowaliśmy badania z udziałem partnerów zagranicznych, żeby wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń.

Prowadziliśmy też przez wiele lat obywatelski monitoring wyboru sędziów – publikowaliśmy raporty, proponowaliśmy rekomendacje legislacyjne.

Wspieramy inicjatywy działań pro bono prawników.

Jeżeli uważają Państwo, że to co robimy i co będziemy robić jest ważne i warte wsparcia, to zachęcamy do uwzględnienia nas w rozliczeniu rocznym PIT i przekazania nam 1% podatku. Nasz nr KRS to 0000328112. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę.

Nasze działania koncentrujemy wokół idei "Przybliżamy prawo ludziom":

  • Pracujemy na rzecz zwiększenia dostępu do prawa;
  • Uczymy prawa przyjaznym językiem;
  • Łączymy prawników z organizacjami społecznymi;
  • Działamy na rzecz przejrzystego i rzetelnego stanowienia prawa;
  • Międzynarodowo działamy na rzecz praw człowieka i obywatela. 

Wiemy, że jest to szczególny czas. Skala potrzeb jest i będzie przeogromna. My też włączamy się i będziemy się włączać - tak jak umiemy najlepiej - w działania wspierające Ukrainę.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jesteśmy też do dyspozycji w razie pytań i uwag. W najbliższym czasie postaramy się syntetycznie przybliżyć każdy z powyższych obszarów naszej działalności.