INPRIS to think tank prawniczy.

1% dla INPRIS. Przybliżamy prawo ludziom. Międzynarodowo działamy na rzecz praw człowieka.

10 kwietnia 2022. Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz INPRIS. Uzyskaliśmy status OPP i możemy już zbierać środki w ramach odpisu 1% podatku PIT. Na jakie działania przeznaczymy datek z 1%?

Od początku naszej działalności zajmujemy się popularyzacją w Polsce Karty Praw Podstawowych UE. Organizowaliśmy seminaria, konferencje i szkolenia dla kilkuset prawników praktyków (sędziów, prokuratorów i adwokatów). Wydaliśmy podręczniki dla prawników i dla organizacji pozarządowych dotyczące Karty Praw Podstawowych.

Prowadziliśmy z partnerami zagranicznymi analizy dotyczące monitorowania wymiaru sprawiedliwości oraz roli think-tanków. 

Stale współpracujemy z prawniczymi think-tankami i uczelniami prawniczymi z całej Europy. Organizacje i uniwersytety z Ukrainy, Czech, Północnej Macedonii, Włoch, Holandii czy Węgier to tylko niektóre kraje naszego oddziaływania.

Jesteśmy międzynarodowi. Europa nas zna.

Jeżeli uważają Państwo, że to co robimy i co będziemy robić jest ważne i warte wsparcia, to zachęcamy do uwzględnienia nas w rozliczeniu rocznym PIT i przekazania nam 1% podatku. Nasz nr KRS to 0000328112. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę.

Nasze działania koncentrujemy wokół idei "Przybliżamy prawo ludziom":

  • Pracujemy na rzecz zwiększenia dostępu do prawa;
  • Uczymy prawa przyjaznym językiem;
  • Łączymy prawników z organizacjami społecznymi;
  • Działamy na rzecz przejrzystego i rzetelnego stanowienia prawa;
  • Międzynarodowo działamy na rzecz praw człowieka i obywatela. 

Wiemy, że jest to szczególny czas. Skala potrzeb jest i będzie przeogromna. My też włączamy się i będziemy się włączać - tak jak umiemy najlepiej - w działania wspierające Ukrainę.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jesteśmy też do dyspozycji w razie pytań i uwag. W najbliższym czasie postaramy się syntetycznie przybliżyć każdy z powyższych obszarów naszej działalności.