INPRIS to think tank prawniczy.

21 dni na zgłoszenie kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego

25 stycznia 2017. Wystąpiliśmy do szefów klubów parlamentarnych oraz do Marszałka Sejmu RP z zapytaniem o kandydatów na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w związku ze zrzeczeniem się urzędu sędziego TK przez prof. Andrzeja Wróbla.

Prezydent RP Andrzej Duda odebrał ślubowanie od prof. Andrzej Wróbla jako sędziego Sądu Najwyższego. Tym samym zrzekł się on funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z procedurą opisaną w ustawie o statusie sędziów TK oraz w regulaminie Sejmu RP Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK stwierdza uchwałą wygaśnięcie mandatu osoby, która zrzekła się urzędu sędziego TK. Uchwałę otrzymuje niezwłocznie Marszałek Sejmu RP. Termin na zgłaszanie kandydatów na sędziów TK to 21 dni od momentu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sędziego TK.

Pismo do Marszałka Sejmu RP

Pismo do klubu PIS

Pismo do klubo PO

Pismo do klubu Kukiz 15

Pismo do klubu Nowoczesna