INPRIS to think tank prawniczy.

A. Zielonacki zaprzysiężony na sędziego TK. Wątpliwości pozostały.

28 czerwca 2017. Andrzej Zielonacki złożył w dniu 27 czerwca 2017 r. ślubowanie przed Prezydentem RP i objął funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nie zostały jednak rozwiane wątpliwości dotyczące skarg na Andrzeja Zielonackiego jako adwokata oraz dotyczące jego zaangażowania w spółki zagraniczne.

 

 

Zgodnie z informacją Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu prof. Macieja Gutowskiego przesłaną nam w dniu 6 czerwca 2017 r. wobec Andrzeja Zielonackiego złożono skargę, związaną z wadliwym wykonywaniem przez niego obowiązków adwokata (brak złożenia pozwu mimo zapewnień dokonania takiej czynności).

 

W dniu 28 czerwca 2017 r. Gazeta Wyborcza poinformowała o kolejnej skardze, która wpłynęła do Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Poszkodowana klientka Andrzeja Zielonackiego oskarża go o wprowadzenie jej w błąd, co do podejmowanych przez niego czynności.

 

Nadal nie wyjaśniona pozostaje też kwestia udziału Andrzeja Zielonackiego w organach spółek zagranicznych. Z informacjami dotyczącymi ww. spółek zagranicznych można zapoznać się tutaj.

 

Przypominamy, że funkcję sędziego TK może objąć osoba spełniająca warunek posiadania nieskazitelnego charakteru.

 

W związku z wątpliwościami wobec kandydata A. Zielonackiego organizacje prowadzące monitoring wyborów sędziów TK wystosowały w dniu 6 czerwca 2017 r. apel do Sejmu RP o wstrzymanie się w wyborem sędziego TK do czasu szczegółowego wyjaśnienia wątpliwości wobec kandydata (szczególnie istotne kwestie opisaliśmy tutaj).

 

Sejm jednak dokonał wyboru A. Zielonackiego na sędziego TK w dniu 8 czerwca 2017 r.

 

Kandydat mimo obietnic nie odpowiedział na pytania organizacji prowadzących monitoring wyborów sędziów TK.

 

Ze szczegółowym profilem Andrzeja Zielonackiego można zapoznać się tutaj.