INPRIS to think tank prawniczy.

Adam Bodnar nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

7 sierpnia 2015. 41 głosy za, 39 przeciw, 2 wstrzymujące się. Senat przegłosował zgodę i zaakceptował Rzecznika Praw Obywatelskich, którego wcześniej wybrał Sejm. Mamy tym samym nowego Rzecznika na 5 lat kadencji! Zakończone właśnie wybory były niezwykłe.

  

Dr Adam Bodnar został zaproponowany i był popierany przez kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Tę społeczną sugestię podjęli politycy i zgłosili kandydaturę A. Bodnara jako oficjalną. Były to zatem wybory precedensowe właśnie przez fakt, że tak mocno włączyli się w nie obywatele (wcześniejsza próba, dotycząca wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych była tylko częściowo udana, kandydat „społeczny” został oficjalnym kandydatem zgłoszonym przez posłów, ale potem poproszono go o wycofanie się).

Wczesne wskazanie A. Bodnara pozwoliło też na autentyczną debatę nad tą kandydaturą, zaprezentowanie przez niego swojego programu, liczne wywiady, artykuły, przesłuchania przed Komisjami w Sejmie, Senacie, spotkania z klubami parlamentarnymi a także udział w otwartym wysłuchaniu publicznym zorganizowanym przez INPRIS i Sekcję Polską Międzynarodowej Komisji Prawników. Niestety po raz kolejny (było tak także w 2010r.) w wysłuchaniu tym odmówiła udziału druga kandydatka, pani Zofia Romaszewska.

Nowemu Rzecznikowi życzymy powodzenia w realizacji misji RPO – ochronie praw człowieka. INPRIS

 

INPRIS monitoruje wybory RPO w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

http://www.inpris.pl/wazne/omx-monitoring/omx-rpo-2015/