INPRIS to think tank prawniczy.

Algorytmizacja prawa

25 listopada 2018. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem "Developing Rule-Based Expert System for People with Disabilities – The Case of Succession Law" autorstwa ekspertów INPRIS dr. Michała Araszkiewicza i Macieja Kłodawskiego.

Autorzy pokazują, jak można algorytmizować wybrane instytucje polskiego prawa cywilnego (na przykładzie dziedziczenia ustawowego i testamentowego) na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z artykułem można zapoznać się tutaj.

Artykuł powstał na bazie doświadczeń autorów zdobytych w ramach realizacji projektu INPRIS (we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji) dotyczącego wzmocnienia dostępu do wiedzy prawnej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez przygotowanie i udostępnienie aktywnych infografik i wzorów dokumentów prawnych.