INPRIS to think tank prawniczy.

Brak reakcji kandydata do TK

11 września 2017. Kandydat do Trybunału Konstytucyjnego dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM nie odpowiedział dotychczas na zaproszenie organizacji prowadzących obywatelski monitoring kandydatów na sędziów TK.

 

 

Po opublikowaniu informacji o jedynym zgłoszonym kandydacie do TK (druk sejmowy nr 1778) przesłaliśmy dr. hab. Justynowi Piskorskiemu dwukrotnie zaproszenie do współpracy z organizacjami prowadzącymi obywatelski monitoring kandydatów na sędziów TK. Wskazaliśmy cele monitoringu,  przekazaliśmy publikacje dotyczące monitoringu, poprosiliśmy o przesłanie informacji o kandydacie na podstawie kwestionariusza oraz zaprosiliśmy go do udziału w wysłuchaniu obywatelskim. Dotychczas nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

 

Przypominamy, że dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM został zgłoszony jako kandydat do TK w związku ze śmiercią prof. Lecha Morawskiego. Był on jednym z trzech sędziów, których zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego na miejsca już obsadzone przez innych sędziów, co zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15). W konsekwencji wybór zgłoszonego obecnie kandydata do TK również będzie dotyczył stanowiska już obsadzonego przez innego sędziego, od którego nie zostało dotychczas odebrane ślubowanie przez Prezydenta RP.

 

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka planuje zaopiniowanie kandydatury dr. hab. Justyna Piskorskiego ma posiedzeniu w dniu 13 września 2017 r.