INPRIS to think tank prawniczy.

Brak reakcji kandydata do Trybunału Konstytucyjnego na zaproszenie OMX

7 grudnia 2016. Kandydat do Trybunału Konstytucyjnego został zaproszony przez organizacje prowadzące monitoring do przekazania informacji o sobie oraz do udziału w wysłuchaniu obywatelskim. Został mu przekazany kwestionariusz. Kandydat jednak nie odpowiedział na zaproszenie organizacji monitorujących wybór sędziego TK.

Przypominamy, że jedynym zgłoszonym kandydatem jest dr hab. Michał Warciński. Zaraz po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu przesłaliśmy kandydatowi na znane nam adresy e-mailowe zaproszenie do współpracy w ramach projektu, tzn. przekazania informacji o kandydacie (w tym wypełnienia kwestionariusza dla kandydata) oraz udziału w wysłuchaniu obywatelskim. Niestety mimo kilkukrotnych prób (e-mail, telefon, sms) nie uzyskaliśmy informacji od kandydata czy przekaże nam jakiekolwiek dane czy też nie.  Nie uzyskaliśmy też informacji co do możliwości udziału kandydata w wysłuchaniu obywatelskim.

Kwestionariusz przekazany kandydatowi można znaleźć tutaj.

Kadencja sędziego prof. Andrzeja Rzeplińskiego, na miejsce którego wybrany zostanie nowy sędzia mija 19 grudnia 2016 r.