INPRIS to think tank prawniczy.

Civil Society Organizations for and with the Courts and Judges

11 października 2021. Polecamy artykuł naszego eksperta, współzałożyciela i członka Rady INPRIS Łukasza Bojarskiego "Civil Society Organizations for and with the Courts and Judges-Struggle for the Rule of Law and Judicial Independence: The Case of Poland 1976-2020"

Artykuł ukazał się w prestiżowym czasopiśmie prawniczym German Law Journal nr 22(7), 2021). Opisywane są działania polskich organizacji obywatelskich oraz sędziów w obronie zasad państwa prawa w ostatnich latach kryzysu praworządności, znajdują się w nim też odniesienia do doświadczeń polskiej opozycji demokratycznej z czasów komunistycznych.

Artykuł można znaleźć na dwóch platformach naukowych:

Łukasz obecnie jest pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oslo, uczestniczy w projekcie badawczym „Judges under Stress – the Breaking Point of Judicial Institutions”.