INPRIS to think tank prawniczy.

Co wymaga wyjaśnienia w sprawie Kandydata do TK

8 czerwca 2017. INPRIS opublikował profil Kandydata do TK A.Zielonackiego. Poniżej informujemy co jest warte szczególnej uwagi oraz co powinno zostać dokładnie wyjaśnione przed wyborem

- polityczne zaangażowanie Kandydata i podpisywanie politycznych deklaracji (w tym poparcia dla rządu) z punktu widzenia wymogu apolityczności i niezależności sędziów

- sprawa dyscyplinarna, o której Kandydat zapytany podczas posiedzenia Komisji Sejmowej jedynie wspomniał, w tym podjęte w tej sprawie przez Kandydata działania na dzień przed posiedzeniem Komisji Sejmowej

- zaangażowanie Kandydata w działalność spółek (adwokaci mają w tej mierze pewne ograniczenia)

- nieprzekazanie przez Kandydata informacji na swój temat (niewypełnienie kwestionariusza kandydata), pomimo obietnicy kontaktu przekazanej na prośbę Kandydata przez jego syna na kilka godzin przed posiedzeniem Komisji Sejmowej; w kwiestionariuszu są istotne z punktu widzenia roli sędziego pytania między innymi o konflikt interesów, o stan zdrowia itp.

Informacja o profilu oraz sam profil z załącznikami.