INPRIS to think tank prawniczy.

Dokumenty, na podstawie których prof. Mariusz Muszyński zarządza TK i Biurem TK

20 stycznia 2017. Publikujemy dokumenty uzyskane przez Michała Podsiadłę (doktoranta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UJ, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej w ramach badań naukowych nad trybem postępowania przed TK), na podstawie których prof. Mariusz Muszyński uzyskał upoważnienie do zarządzania pracą Trybunału Konstytucyjnego i pracą Biura Trybunału Konstytucyjnego.

Z uzyskanych materiałów wynika, że swoje kompetencje osoby pełniącej obowiązki Prezesa TK oraz później Prezesa TK Julia Przyłębska przekazała w bardzo szerokim zakresie prof. Mariuszowi Muszyńskiemu. Przypominamy, że kwestionowana jest zarówno legalność wyboru prof. Mariusza Muszyńskiego na sędziego TK, jak również legalność powierzenia sędzi Julii Przyłębskiej obowiązków Prezesa TK i legalność późniejszego wyboru na Prezesa TK. Szczegółowo o tym piszemy we wcześniejszych informacjach.

Zwrócić należy uwagę, ze oba pełnomocnictwa zostały wydane dokładnie w dniu, w którym sędzia Julia Przyłębska została odpowiednio „osobą pełniącą obowiązki Prezesa TK” i Prezesem TK.

 

Z odpowiednimi dokumentami można zapoznać się niżej:

Pełnomocnictwo z dnia 20 grudnia 2016 r. osoby pełniącej obowiązki Prezesa TK

Pełnomocnictwo z dnia 21 grudnia 2016 r. Prezesa TK

Aneks z dnia 4 stycznia 2017 r. do pełnomocnictwa z dnia 21 grudnia 2016 r.