INPRIS to think tank prawniczy.

Dostępność na finiszu

3 stycznia 2023. Publikacja "W kierunku dostępności" zwieńczyła projekt realizowany przez INPRIS wspólnie z Fundacją Stabilo w ostatnich dwóch latach.

W ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, skierowanego do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych zrealizowaliśmy trzy tury szkoleń dla ponad 60 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Efektem szkoleń i wspólnej pracy warsztatowej były plany monitoringu, które posłużyły jako podstawa do monitoringu działań i usprawnień na rzecz dostępności wybranego podmiotu publicznego. Monitoringi były przeprowadzone przez zainteresowanych uczestników szkoleń ze wsparciem zespołu INPRIS i STABILO.

Publikacja "W kierunku dostępności" [link] zawiera raporty z monitoringu wybranych podmiotów w zakresie regulacji dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zachęcamy do zapoznania się całością publikacji.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom naszego projektu za wspaniałą, wspólną pracę, znakomitą atmosferę i bardzo dobre efekty projektu. Mamy nadzieję, że posłużą one dobrze jeszcze długo po zakończeniu naszych działań.

Ze strony INPRIS projekt zrealizował zespół w składzie: Małgorzata Darmas, Ada Tymińska, Grzegorz Wiaderek.

 

Projekt „Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa".