INPRIS to think tank prawniczy.

Dostępność - ostatnia tura szkoleń

3 stycznia 2022. Wspólnie z Fundacją Stabilo zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych z całej Polski na ostatnią edycję bezpłatnych szkoleń w zakresie dostępności.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, skierowanego do przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Celem szkoleń jest przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom tematu dostępności podmiotów publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Efektem szkoleń i wspólnej pracy warsztatowej będą plany monitoringu, które posłużą jako podstawa do monitoringu działań i usprawnień na rzecz dostępności wybranego podmiotu publicznego. Monitoringi będą przeprowadzone przez zainteresowanych uczestników szkoleń ze wsparciem zespołu INPRIS i STABILO.

Na zakończenie projektu powstanie wspólny raport obejmujący wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonych działań monitoringowych.

Zjazd szkoleniowy w obecnej ostatniej edycji odbędzie się w dniach 27-28.01.2022 r (czwartek-piątek) w Katowicach (Park Hotel Diament) i będzie obejmował dwa dni zajęć, rozmów i ćwiczeń warsztatowych.

Zapewniamy pobyt w hotelu, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do kwoty biletów komunikacji publicznej.

Termin drugiego zjazdu ustalimy wspólnie uczestniczkami i uczestnikami. Więcej informacji i formularz zapisów dostępny jest pod tym adresem: [link].

Projekt „Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.