INPRIS to think tank prawniczy.

Dostępność - zaproszenie na warsztaty "na żywo"!

13 czerwca 2021. INPRIS oraz Fundacja Stabilo zapraszają przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych do zgłaszania się na bezpłatne szkolenie „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.

Celem szkolenia będzie nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji w zakresie monitorowania wdrażania regulacji dotyczących zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Po szkoleniu przeprowadzone zostaną monitoringi dostępności wybranej instytucji.

Warsztaty realizujemy w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”.  Pierwszy zjazd odbędzie się 23-24 czerwca 2021 r. w Centrum Sportu i Rekreacji Olender, ul. Toruńska 34/40, 97-165 Wielka Nieszawka.

Podczas dwóch zjazdów uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się m.in. o regulacjach dotyczących dostępności w obowiązujących aktach prawa polskiego i międzynarodowego - w tym o obowiązkach z nich wynikających. Przedstawimy również wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób prowadzić monitoring dostępności oraz jakie działania rzecznicze i nie tylko mogą podejmować organizacje pozarządowe, żeby wpłynąć na zmianę sytuacji. Wspólnie z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują się dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz prawami osób z niepełnosprawnościami, chcemy rozmawiać zarówno o obowiązkach wypływających z obowiązującego prawa, jak i o tym, jak praktycznie prowadzić społeczny monitoring dostępności oraz działać na rzecz jej upowszechniania.
Efektem warsztatów będzie wypracowanie przez uczestników i uczestniczki Scenariusza Monitoringu oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w trakcie jego późniejszej realizacji podczas przeprowadzania monitoringu działań na rzecz dostępności wybranej instytucji. Monitoring będzie przeprowadzany ze wsparciem ekspertów projektu.

Zgłaszać się można do dnia 19.06.2021 r., poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/<wbr></wbr>1vzGaKPP3hVLDA3R9
Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie Fundacji Stabilo: stabilo.org.pl/<wbr></wbr>szkolenie-dostepnosc-<wbr></wbr>skuteczne-i.../

Projekt „Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”