INPRIS to think tank prawniczy.

Dostępność

22 kwietnia 2021. Polecamy artykuł ekspertki INPRISu Ady Tymińskiej dotyczący obowiązków organizacji pozarządowych w związku z nowymi przepisami w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Artykuł ukazał się w Kwartalniku Trzeci Sektor nr 53/2021. Z całością tekstu można zapoznać się pod tym linkiem.

Ada Tymińska jest ekspertką INPRIS w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Stabilo, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu PO WER – Wiedza Edukacja Rozwój.