INPRIS to think tank prawniczy.

Dr Hanna Machińska

8 grudnia 2022. Dziękujemy Pani doktor Hannie Machińskiej za jej wieloletnią działalność w roli Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Pragniemy podziękować za ogromną wrażliwość, aktywność i obecność tam, gdzie prawa człowieka zagrożone były najbardziej. 

Pełnienie służby przez Panią dr Hannę Machińską i skala jej zaangażowania w obronę praw obywateli powinny być wzorem dla wszystkich urzędników oraz organizacji pracujących w obszarze praw człowieka i obywatela. 

Jednocześnie, szanując w pełni prawo osób piastujących najwyższe urzędy w państwie do dobierania sobie współpracowników, uważamy że przyczyny zakończenia współpracy RPO prof. Marcina Wiącka z dr Hanną Machińską powinny zostać ujawnione opinii publicznej.

Zarząd INPRIS