INPRIS to think tank prawniczy.

Druga tura szkoleń z monitorowania dostępności za nami

27 listopada 2021. W Łodzi odbył drugi zjazd w ramach kolejnej rundy szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i tworzenia regulacji z tym związanych.

Podczas dwudniowych (25-26 listopada 2021 r.), intensywnych warsztatów planowaliśmy wraz z uczestniczkami i uczestnikami to, co najważniejsze w naszym projekcie, czyli monitoring podmiotów publicznych i ich sposobu uregulowania ich dostępności.

Ciekawych pomysłów na monitoringi, które mają rozpocząć się na początku przyszłego roku, padło wiele i nie możemy doczekać się ich realizacji. Propozycje obejmują monitorowanie m.in.: szkół średnich, gabinetów ginekologicznych, uczelni wyższych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, a nawet Zamku Królewskiego w Warszawie.

Bardzo dziękujemy wszystkim za intensywne i inspirujące warsztaty. Zrealizowane monitoringi i raporty zostaną później zebrane we wspólnym opracowaniu końcowym.

Już wkrótce ogłosimy termin trzeciej rundy szkoleniowej, otwartej na kolejne osoby i organizacje, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat regulacji i praktyk związanych z dostępnością i wspólnie z nami popracować. Tym razem będziemy w Katowicach.

Projekt „Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”