INPRIS to think tank prawniczy.

I edycja Akademii Monitoringu Prawa zakończona

21 listopada 2019. Za nami drugie – bardzo udane - warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach Akademii Monitoringu Prawa – wspólnego projektu INPRIS i Fundacji ePaństwo.

Przez trzy dni (14-16 listopada 2019 r.) uczestnicy ciężko pracowali wspólnie z nami i zaproszonymi ekspertami. Bardzo dziękujemy wszystkim za wytężoną i pożyteczną pracę. Obecnie osoby uczestniczące w warsztatach będę pracowały nad własnymi projektami ewaluacji prawa w kilkunastu obszarach. Uczestnicy przedstawili bardzo ciekawe koncepcje projektów monitoringowych. Mamy nadzieję już wkrótce pochwalić się szczegółami rozpoczętych działań.

Do pracy z uczestnikami zajęć w Akademii zaprosiliśmy znakomitych ekspertów i praktyków:

  • dr Maciej Berek (były szef Rządowego Centrum Legislacji),
  • Mariusz Haładyj (Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, były podskrtearz stanu w resortach gospodarczych),
  • Wojciech Klicki (Fundacja Panoptykon),
  • Natalia Mileszyk (Centrum Cyfrowe),
  • Witold Michałek (Rada Dialogu Społecznego, Business Centre Club),
  • Wojciech Tumidalski (dziennikarz prawny Rzeczpospolitej).

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i bardzo inspirujące zajęcia.

Prezentujemy publikację powstałą w ramach projektu "Obywatelska Analiza Prawa" (red. K. Izdebski, G. Wiaderek).

Akademii Monitoringu Prawa jest realizowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację ePaństwo i Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS. W ramach tej inicjatywy udało nam się między innymi stworzyć narzędzie prezentujące ciekawe dane statystyczne oraz wydać publikację na temat obywatelskiej analizy prawa obejmującą m.in. opis ewaluacji prawa zrealizowanych przez partnerskie organizacje.

 

 

Umowa o dofinansowanie Projektu: Obywatelska Analiza Prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.