INPRIS to think tank prawniczy.

INPRIS i IUSTITIA w Białowieży

22-23 czerwca 2018. Spotykamy się na ostatnie dwa seminaria dla sędziów nt. stosowania Karty Praw Podstawowych.

Po wcześniejszych spotkaniach w apelacji krajowskiej oraz gdańskiej trwają ostatnie seminaria zorganizowane przez INPRIS we współpracy z białostockim oddziałem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA.

Sędziowie pracują nad konkretnymi kazusami rozważając, czy Karta Praw Podstawowych ma zastosowanie w danej sprawie oraz czy i jakiej treści pytanie prejudycjalne może/powinien zadać sąd krajowy (a także, jeśli wniosek jest pozytywny, jak takie pytanie powinno w konkretnej sprawie brzmieć). 

Podczas seminariów w Białowieży szczególną wagę przywiązujemy do prawa azylowego, którego dotyczy kilka rozwiązywanych kazusów. 

W seminariach biorą udział sędziowie sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych oraz wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Seminaria odbywają się w ramach międzynarodowego projektu "Judging the Charter" współfinansowanego przez Unię Europejską i Fundację im. Stefana Batorego.