INPRIS to think tank prawniczy.

Jak zostać sędzią

6 maja 2013. „Res publica nowa” opublikowała czwórgłos na temat modelu dochodzenia do zawodu sędziego. W debacie na Uniwersytecie Warszawskim brał udział Łukasz Bojarski, INPRIS.

Publikacja jest skrótem wystąpień wygłoszonych podczas debaty „Jak zostać sędzią”, która odbyła się w ramach cyklu debat organizowanych przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej. O obecnym modelu aplikacyjnym mówiła sędzia dr Agnieszka Pilch z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Monika Krywow, autorka popularnego bloga emes watch, opowiadała o modelu dojścia do stanowiska sędziego poprzez asystenturę, w tym bardzo konkretnie o doświadczeniach w pracy asystentki sędziego (którą sama była). Łukasz Bojarski, INPRIS, przedstawił zarys propozycji powrotu do instytucji asesora sądowego, przedstawionej przez Krajową Radę Sądownictwa, oraz zaproponował kilka zmian, które jego zdaniem powinno się wprowadzić niezależnie od wybranego modelu. Dr Paweł Skuczyński sformułował uwagi dotyczące modelu dojścia do zawodu sędziego jako ukoronowania kariery prawniczej.

Stary-Nowy asesor sądowy – tekst Łukasza Bojarskiego z INPRIS można przeczytać tutaj

Link do publikacji: „Res publica nowa”. 

Informację o debacie można znaleźć tutaj.

Źródło: Funpage Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej