INPRIS to think tank prawniczy.

Jan Winczorek doktorem habilitowanym!

10 grudnia 2020. Z radością informujemy, że jeden z najważniejszych ekspertów INPRIS i nasz znakomity Kolega Jan Winczorek w rewelacyjnym stylu uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Gratulujemy!

Decyzja podjęta przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nie budziła żadnych wątpliwości. Tu można zapoznać się z uchwałą. Osiągnięcie naukowe, które był podstawą podjęcie tej decyzji to monografia Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce się poważnie zajmować pomocą prawną. Zachęcamy mocno do sięgnięcia po książkę.