INPRIS to think tank prawniczy.

Justyn Piskorski złożył ślubowanie wobec Prezydenta RP

18 września 2017. Prezydent RP Andrzej Duda odebrał ślubowanie od dr hab. Justyna Piskorskiego prof. UAM, wybranego przez Sejm RP sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Dr hab. Justyn Piskorski został wybrany przez Sejm RP w dniu 15 września 2017 r. w miejsce zmarłego prof. Lecha Morawskiego. Zarówno podczas obrad plenarnych Sejmu, jak i podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka część z posłów podnosiła, iż do opiniowania kandydata i głosowania nad wyborem nie powinno dojść, ponieważ wybór dokonywany jest na stanowisko już obsadzone przez innego sędziego wybranego przez Sejm RP. Dr hab. Justyn Piskorski został zgłoszony jako kandydat do TK w związku ze śmiercią prof. Lecha Morawskiego. Był on jednym z trzech sędziów, których zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego na miejsca już obsadzone przez innych sędziów, co zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15). W konsekwencji wybór zgłoszonego obecnie kandydata do TK również dotyczy stanowiska już obsadzonego przez innego sędziego, od którego nie zostało dotychczas odebrane ślubowanie przez Prezydenta RP.

Dr. hab. Justyn Piskorski nie odpowiedział na zaproszenie organizacji monitorujących wybory sędziów TK do przekazania informacji o sobie oraz udziału w wysłuchaniu obywatelskim.